शीर्षक Authored on आर्थिक वर्ष दस्तावेज
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानको एम्बुलेन्स र शव वाहन खरिद सम्बन्धी सूचना 01/31/2022 - 18:22 ०७८/०७९ एम्वुलेन्स र शव वाहन खरिद सम्बन्धी सूचना.pdf
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखको Oxygen Plant with Cylinder filling system सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्रवान सूचना 07/02/2021 - 12:57 ०७७/०७८ सिलबन्दी बोलपत्र आह्रवानको सूचना.pdf
सामाजिक विकास मन्त्रालय,कर्णाली प्रदेश सुर्खेतको गाडी खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना 06/15/2021 - 07:21 ०७७/०७८
Ophthalmic Equipment खरिद सम्बन्धी सूचना 06/14/2021 - 10:53 ०७७/०७८
सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतको गाडी खरिद सम्बन्धी सूचना 05/28/2021 - 07:00 ०७७/०७८
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाको अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर खरिद सम्बन्धी सूचना 05/14/2021 - 11:23 ०७७/०७८ अक्सिजन ग्याँस सिलिन्डर खरिद सम्बन्धी सूचना हुम्ला.pdf
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखको अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर खरिद सम्बन्धी सूचना 05/13/2021 - 10:30 ०७७/०७८ अक्सिजिन ग्यास सिलिन्डर खरिद सम्बन्धी सूचना_0.pdf
मेहलकुना अस्पताल सुर्खेतको अक्सिजिन सिलिन्डर खरिद सम्बन्धी सूचना 05/12/2021 - 17:06 ०७७/०७८
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको जेनेटर, पावर ब्याकअप, अक्सिजिन सिलिण्डर तथा कीट खरिद र सोलार सिष्टम खरिद सम्बन्धी सूचना 05/12/2021 - 11:40 ०७७/०७८ जेनेटर, पावर व्याकअप, अक्सिजिन सिलिन्डर कीट खरिद सम्बन्धी सूचना_0.pdf , सोलार सिष्टम खरिद सम्बन्धी सूचना_0.pdf
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटको अक्सिजिन ग्यास डिलिन्डर खरिद सम्बन्धी सूचना 05/12/2021 - 10:21 ०७७/०७८ अक्सिजन ग्यास सिलिण्डर खरिद सम्बन्धी सूचना जाजरकोट.pdf
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाको अक्सिजिन ग्यास डिलिन्डर खरिद सम्बन्धी सूचना 05/11/2021 - 15:49 ०७७/०७८ अक्सिजन ग्यास सिलिण्ड खरिद सम्बन्धि सूचना.pdf , अक्सिजन ग्यास सिलिण्ड खरिद प्रस्ताव फाराम.pdf
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानको अक्सिजन सिलिन्डर खरिद सम्बन्धी सूचना 05/11/2021 - 11:01 ०७७/०७८ अक्सिजन सिलिन्डर खरिद_0.pdf , अक्सिजन सिलिन्डर खरिदको विड डकुमेन्ट.pdf
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखको बोलपत्र दर्ता र खोल्ने मिति सच्चाइएको सूचना 05/10/2021 - 11:51 ०७७/०७८
जिल्ला अस्पताल दैलेखको लागि High Dependency Unit (HDU) खरिद तथा सप्लाइ सम्बन्धी सूचना 05/09/2021 - 14:00 ०७७/०७८
दैलेख जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माण कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना 05/09/2021 - 12:19 ०७७/०७८
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखको क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट अक्सिजन प्लान्ट खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सम्बन्धी सूचना 04/21/2021 - 16:41 ०७७/०७८
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति सरेको सूचना 04/13/2021 - 10:36 ०७७/०७८
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना 04/05/2021 - 11:19 ०७७/०७८
आशय पत्र स्वीकृत भएको सूचना 12/16/2020 - 15:25 ०७७/०७८ आशय पत्र स्वीकृत भएको सूचना.pdf
साझेदारीमा एम्बुलेन्स खरिद प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना आव्हान 11/17/2020 - 09:30 ०७७/०७८ Proposal for Ambulance Mobilization_2077.pdf , Proposal for Ambulance Mobilization_2077.docx