अभिलेख

शिर्षक Authored on प्रकार दस्तावेज
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएका क्षेत्रमा सामुदायिक नर्सिङ परिचालन कार्यक्रमको योग्यताक्रम प्रकाशन 01/18/2020 - 19:58 जानकारी सूचना रिजल्ट.pdf , अनमी रिजल्ट.pdf , स्टाफ नर्स रिजल्ट.pdf
बैैक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको स्थानीय निकायलाई पठाएको रकम विवरण 12/20/2019 - 12:42 परिपत्र
आ.व. २०७६/७७ को पहिलो चौमासिक अवधिको प्रगति विवरण 12/14/2019 - 19:08 जानकारी आव २०७६।७७ को पहिलो चौमासिक अवधीको प्रगति विवरण.pdf
बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ 12/14/2019 - 15:46 कार्यक्रम बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf
२०७६/७७ प्रथम चौमासिक प्रगति 12/03/2019 - 11:24 जानकारी प्रथम चौमासिक प्रगति Merged.pdf
स्वास्थ्य नीति २०७६ 11/27/2019 - 11:58 नीति स्वास्थ्य नीति २०७६.pdf
स्वयंसेवक माग गर्ने सूचना 11/25/2019 - 13:09 जानकारी
मन्त्रालयले विभिन्न संघ/संस्था तथा निकायसँग सहकार्य गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन 11/24/2019 - 13:13 जानकारी संघ संस्था तथा निकायसँगको सहकार्य २०७६.pdf
सामाजिक विकास दर्पण २०७६ (बर्ष २, अङ्क १) 11/14/2019 - 10:18 प्रकाशन सामाजिक विकास दर्पण २०७६ (बर्ष २, अङ्क १).pdf
कर्णाली प्रदेशका जाति, भाषा र साँस्कृतिक अवस्था – एक अध्ययन 11/13/2019 - 11:57 प्रकाशन कर्णाली प्रदेशका जाति, भाषा र साँस्कृतिक अवस्था – एक अध्ययन.pdf