अभिलेख

शिर्षक Authored on प्रकार दस्तावेज
स्वास्थ्यकर्मी आठौ र नवौँको नतिजा प्रकाशन 04/07/2020 - 10:57 जानकारी नतिजा प्रकाशन स्वास्थ्यकर्मी आठौँ नवौँ विभिन्न समुहहरु_1.pdf
COVID 19 सन्देश 03/20/2020 - 13:00 जानकारी COVID 19 सन्देश.pdf
सुरक्षित आप्रवासन कक्ष संचालन सम्बन्धी कार्य स्थगन गरिएको सूचना 03/20/2020 - 11:28 जानकारी
HA Result (COVID 19) 03/17/2020 - 15:35 जानकारी HA Result (COVID 19).pdf
बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रमको फोकल पर्सन तोकिएको सम्बन्धमा 02/19/2020 - 13:16 जानकारी
कर्मचारीहरुका लागि कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता 02/03/2020 - 16:48 जानकारी
एफ.एम. रेडियो तथा स्थानीय टेलिभिजनमा सन्देशमूलक कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्य विवरण 01/24/2020 - 11:53 जानकारी FM रेडियो तथा TV को TOR.pdf
आप्रवासन सहायता कक्ष सम्बन्धी कार्य विवरण 01/24/2020 - 11:50 जानकारी आप्रवासन सहायता कक्ष कार्य विवरण.pdf
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएका क्षेत्रमा सामुदायिक नर्सिङ परिचालन कार्यक्रमको योग्यताक्रम प्रकाशन 01/18/2020 - 19:58 जानकारी सूचना रिजल्ट.pdf , अनमी रिजल्ट.pdf , स्टाफ नर्स रिजल्ट.pdf
बैैक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको स्थानीय निकायलाई पठाएको रकम विवरण 12/20/2019 - 12:42 परिपत्र