अभिलेख

शिर्षक Authored on प्रकार दस्तावेज
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति सरेको सूचना 04/13/2021 - 10:36 जानकारी
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना 04/05/2021 - 11:19 जानकारी
अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट खरिद तथा सप्लाइ सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान – स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, जाजरकोट 03/23/2021 - 10:42 बोलपत्र दरभाउपत्र.pdf
स्वास्थ्य सेवाका सातौँ तह, जनरल नर्सिङ अधिकृत पदको सेवा करार नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना 02/22/2021 - 16:40 जानकारी
नेपाल स्वास्थ्य सेवाका आयुर्वेद चिकित्सक (आठौँ तह) र सातौँ तहका क्रमशः जनस्वास्थ्य अधिकृत, बायोमेडिकल इन्जिनियर, फार्मेसी अधिकृत, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदमा सेवा करारको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 02/21/2021 - 22:25 जानकारी नतीजा प्रकाशन.pdf
स्वास्थ्य सेवाका आठौँ र सातौँ तहका पदहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना, आयुर्वेद चिकित्सक, जनस्वास्थ्य अधिकृत, नर्सिङ्ग अधिकृत, फिजियोथेरापिष्ट,फार्मेसी अधिकृत, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट र बायोमेडिकल अधिकृत 02/10/2021 - 16:49 जानकारी
आशय पत्र स्वीकृत भएको सूचना 12/16/2020 - 15:25 जानकारी आशय पत्र स्वीकृत भएको सूचना.pdf
मेडिकल अधिकृत आठौ तह र कन्सल्टेण्ट नवौ तहको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 12/03/2020 - 17:36 जानकारी
प्रेस बिज्ञप्ति 12/03/2020 - 08:06 प्रेस विज्ञप्ती प्रेस बिज्ञप्ति.pdf
वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन दिग्दर्शन २०७७/७८ 11/24/2020 - 13:24 निर्देशिका वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन दिग्दर्शन २०७७-७८_Final स्वास्थ्य.pdf , वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन दिग्दर्शन २०७७-७८_Final शिक्षा सामाजिक.pdf
साझेदारीमा एम्बुलेन्स खरिद प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना आव्हान 11/17/2020 - 09:30 योजना Proposal for Ambulance Mobilization_2077.pdf , Proposal for Ambulance Mobilization_2077.docx
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 11/11/2020 - 12:55 जानकारी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना.pdf
प्रस्ताव रद्ध गरिएको सूचना 11/08/2020 - 11:56 जानकारी
प्रेस बिज्ञप्ति 10/21/2020 - 15:10 प्रेस विज्ञप्ती
चिकित्सकहरूका लागि बिशेष प्रोत्साहन भत्ता 10/07/2020 - 15:20 जानकारी
सूचीकृत संस्थाहरू 10/05/2020 - 14:37 जानकारी सूचीकृत संस्थाहरू_0.pdf
स्व. डा. हरि सापकोटा प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली 10/01/2020 - 19:07 जानकारी
बिज्ञापन सूचना 09/28/2020 - 14:26 जानकारी करार सुचना २०७७.pdf
दरखास्त फाराम 09/25/2020 - 10:20 जानकारी दरखास्त फाराम.docx , दरखास्त फाराम.pdf
सामाजिक विकास दर्पण २०७७ 09/18/2020 - 14:12 प्रकाशन सामाजिक विकास दर्पण २०७७ बर्ष २ अङ्क २.pdf
नयाँ कार्यक्रमका फायल सम्बन्धी सूचना 08/30/2020 - 15:42 जानकारी
आ.व. २०७६/७७ को बार्षिक प्रगति विवरण (कोभिड समेत) 08/21/2020 - 12:34 प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति Final Copy २०७६।७७.pdf
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७७/७८ 07/09/2020 - 12:38 बजेट वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७७-७८.pdf
कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी चिकित्सहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ब्यवस्था 07/02/2020 - 15:46 जानकारी कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी चिकित्सहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ब्यवस्था.pdf
स्वास्थ्यकर्मीको करार सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको निर्णय 07/02/2020 - 15:45 जानकारी स्वास्थ्यकर्मीको करार सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको निर्णय.pdf
गैरसरकारी संघस‌स्थाहरू प्रादेशिक प्रोफाइल ब्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण भर्ने सूचना 06/17/2020 - 12:45 जानकारी गैसस ब्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण भर्ने सूचना.pdf
CoVID-19 Response Plan Karnali Province Education Cluster 2076-77 05/26/2020 - 14:28 योजना CoVID-19 Response Plan Karnali Province Education Cluster 2076-77.pdf
संरक्षण क्षेत्रको पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना 05/15/2020 - 15:01 योजना Final Protection cluster Preparedness and Response plan 20 Bishaka 2077.pdf
स्वास्थ्यकर्मी आठौ र नवौँको नतिजा प्रकाशन 04/07/2020 - 10:57 जानकारी नतिजा प्रकाशन स्वास्थ्यकर्मी आठौँ नवौँ विभिन्न समुहहरु_1.pdf
COVID 19 सन्देश 03/20/2020 - 13:00 जानकारी COVID 19 सन्देश.pdf
कर्मचारीहरुका लागि कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता 02/03/2020 - 16:48 जानकारी
एफ.एम. रेडियो तथा स्थानीय टेलिभिजनमा सन्देशमूलक कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्य विवरण 01/24/2020 - 11:53 जानकारी FM रेडियो तथा TV को TOR.pdf
आप्रवासन सहायता कक्ष सम्बन्धी कार्य विवरण 01/24/2020 - 11:50 जानकारी आप्रवासन सहायता कक्ष कार्य विवरण.pdf
बैैक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको स्थानीय निकायलाई पठाएको रकम विवरण 12/20/2019 - 12:42 परिपत्र
बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ 12/14/2019 - 15:46 कार्यक्रम बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf
स्वास्थ्य नीति २०७६ 11/27/2019 - 11:58 नीति स्वास्थ्य नीति २०७६.pdf
सामाजिक विकास दर्पण २०७६ (बर्ष २, अङ्क १) 11/14/2019 - 10:18 प्रकाशन सामाजिक विकास दर्पण २०७६ (बर्ष २, अङ्क १).pdf
कर्णाली प्रदेशका जाति, भाषा र साँस्कृतिक अवस्था – एक अध्ययन 11/13/2019 - 11:57 प्रकाशन कर्णाली प्रदेशका जाति, भाषा र साँस्कृतिक अवस्था – एक अध्ययन.pdf
उद्यमशीलता विकासका लागि कर्णाली सम्मेलन २०७६ प्रतिवेदन 11/13/2019 - 11:55 प्रतिवेदन उद्यमशीलता विकासका लागि कर्णाली सम्मेलन २०७६ प्रतिवेदन.pdf
नेपालमा बालश्रमको अवस्थाः एक बिश्लेषण (कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भ सहित) 10/14/2019 - 11:51 प्रकाशन Final Book of Child labour Bhadra 2076.pdf
युएसएआइडी नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्रालय बिच प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार सम्बन्धी सम्झौता 10/14/2019 - 11:05 जानकारी Big news for federalism.pdf
आर्थिक वर्ष २०७६/077 को खर्च गर्ने अख्तियारी र मार्गदर्शन 08/16/2019 - 11:57 जानकारी
सामाजिक विकास मन्त्रालयको आ.व. २०७५/076 को आर्थिक प्रगति 08/14/2019 - 10:38 जानकारी आर्थिक प्रगती_0.pdf
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सम्पादित प्रमुख कार्य एवं उपलब्धीहरू 08/14/2019 - 10:36 जानकारी सामाजिक विकास मंत्रालयबाट सम्पादित प्रमुख कार्य एवं उपलब्धीहरू_0.pdf
हवाइ उद्धार सेवाको विस्तृत विवरण 06/24/2019 - 12:48 जानकारी हवार्इ उद्धार सेवाको विस्तृत विवरण.pdf
क्यान्सार पिडित विरामीहरुलाइ सहयोग रकम वितरणको विवरण 06/24/2019 - 12:41 जानकारी क्यान्सर पिडित विरामीहरुलार्इ सहयाोग रकम वितरणको विवरण.pdf
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को विशेष अनुदान तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ 05/17/2019 - 12:30 निर्देशिका
समाचार युवा नीति 04/25/2019 - 11:29 समाचार
श्रम तथा रोजगार प्रवद्धन नीति, २०७५ 04/25/2019 - 11:22 नीति श्रम नीति 2075.pdf
स्वयंसेवक छनौट कार्यविधि २०७५ 03/15/2019 - 12:47 निर्देशिका स्वयंसेवक छनौट कार्यविधि २०७५.pdf
अस्पताल गठन आदेश २०७५ 01/27/2019 - 13:56 निर्देशिका अस्पतालको गठनआदेश २०७५.pdf
स्वयंसेवक कार्यविधि २०७५ 01/16/2019 - 14:22 निर्देशिका स्वयंसेवक कार्यविधि 2075.pdf
कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ 12/23/2018 - 11:22 निर्देशिका कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५.pdf
कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थाको एक झलक 12/01/2018 - 11:59 जानकारी प्रदेश झलक.pdf
आ.व. २०७५।०७६ को वार्षिक कार्यक्रम 09/18/2018 - 12:24 कार्यक्रम Budget.pdf , Budget 2.pdf
मानव बेचबिखच तथा ओसार पसार विरुद्धको कार्यक्रम २०७५ भाद्र २० गते 09/14/2018 - 11:57 प्रेस विज्ञप्ती मानव बेचबिखन प्रेस विज्ञेप्ति-converted.pdf
आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा कोष स‌ंचालन निर्देशिका २०७५ 07/04/2018 - 13:45 निर्देशिका