अभिलेख

शिर्षक Authored on प्रकार दस्तावेज
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७७/७८ 07/09/2020 - 12:38 बजेट वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७७-७८.pdf
गैसस ब्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण भर्ने सूचना 07/07/2020 - 13:38 जानकारी गैसस ब्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण भर्ने सूचना 2077-3-23.pdf
अस्पतालको औजार उपकरण खरिद सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित) जाजरकोट 07/06/2020 - 11:20 बोलपत्र अस्पतालको औजार उपकरण खरिद सूचना.pdf
कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी चिकित्सहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ब्यवस्था 07/02/2020 - 15:46 जानकारी कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी चिकित्सहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ब्यवस्था.pdf
स्वास्थ्यकर्मीको करार सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको निर्णय 07/02/2020 - 15:45 जानकारी स्वास्थ्यकर्मीको करार सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको निर्णय.pdf
कोभिड १९ बजेट र खर्च विवरण 07/02/2020 - 12:15 प्रतिवेदन कोभिड १९ बजेट र खर्च विवरण.pdf
लेख रचना उपलब्ध गराइ दिने सम्बन्धी सूचना 06/30/2020 - 11:03 जानकारी
Automated RNA/DNA Extraction System & RNA Extraction Kit खरिद सूचना 06/25/2020 - 08:22 बोलपत्र Tender Notice for Automatic RNA System & Kit-077-3-11.pdf , Proposal Document of Automated RNA System & Kit-077-3-11.pdf
अस्पतालको औजार उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद सूचना 06/22/2020 - 08:01 बोलपत्र अस्पतालको औजार उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद सूचना.pdf
अस्पताल फर्निचर तथा उपकरण, सामग्री खरिद सूचना 06/22/2020 - 07:41 बोलपत्र Tender Notice for Hospital Funiture & Equipment-PPE-077-3-8_1.pdf , Proposal Document of Hospital Equipments-Furniture-PPE-077-3-8_0.pdf
गैरसरकारी संघस‌स्थाहरू प्रादेशिक प्रोफाइल ब्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण भर्ने सूचना 06/17/2020 - 12:45 जानकारी गैसस ब्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण भर्ने सूचना.pdf
टेस्ट किट तथा VTM खरिद सूचना - प्रदेश अस्पताल सुर्खेत 06/16/2020 - 21:01 बोलपत्र Tender Notice for PCR Test Kit & VTM-COVID 19-077-03-03.pdf , Proposal Document of Test Kit & VTM-077-3-3-COVID19.pdf
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाको औषधी उपकरण स्वास्थ्य सामग्री खरिद सूचना 06/16/2020 - 09:22 बोलपत्र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाको औषधी उपकरण स्वास्थ्य सामग्री खरिद सूचना.pdf
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाको लागि आवश्यक पर्ने औजार उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी सूचना 06/14/2020 - 06:45 बोलपत्र सामाग्री खरिद सम्बन्धि.pdf
Tender Notice-COVID-RT PCR & Modular Lab-077 06/08/2020 - 07:17 बोलपत्र Tender Notice-COVID-RT PCR & Modular Lab-077.pdf , Proposal Document of PCR Machine & Modular Lab-COVID19.pdf
PROPOSAL DOCUMENT For Procurement of Machinery tools and Equipment Kalikot 06/05/2020 - 14:52 बोलपत्र मेशिनरी औजार खरिद विड डकुमेन्ट कालिकोट.pdf
CoVID-19 Response Plan Karnali Province Education Cluster 2076-77 05/26/2020 - 14:28 योजना CoVID-19 Response Plan Karnali Province Education Cluster 2076-77.pdf
संरक्षण क्षेत्रको पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना 05/15/2020 - 15:01 योजना Final Protection cluster Preparedness and Response plan 20 Bishaka 2077.pdf
स्वास्थ्यकर्मी आठौ र नवौँको नतिजा प्रकाशन 04/07/2020 - 10:57 जानकारी नतिजा प्रकाशन स्वास्थ्यकर्मी आठौँ नवौँ विभिन्न समुहहरु_1.pdf
COVID 19 सन्देश 03/20/2020 - 13:00 जानकारी COVID 19 सन्देश.pdf
कर्मचारीहरुका लागि कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता 02/03/2020 - 16:48 जानकारी
एफ.एम. रेडियो तथा स्थानीय टेलिभिजनमा सन्देशमूलक कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्य विवरण 01/24/2020 - 11:53 जानकारी FM रेडियो तथा TV को TOR.pdf
आप्रवासन सहायता कक्ष सम्बन्धी कार्य विवरण 01/24/2020 - 11:50 जानकारी आप्रवासन सहायता कक्ष कार्य विवरण.pdf
बैैक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको स्थानीय निकायलाई पठाएको रकम विवरण 12/20/2019 - 12:42 परिपत्र
बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ 12/14/2019 - 15:46 कार्यक्रम बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf
स्वास्थ्य नीति २०७६ 11/27/2019 - 11:58 नीति स्वास्थ्य नीति २०७६.pdf
सामाजिक विकास दर्पण २०७६ (बर्ष २, अङ्क १) 11/14/2019 - 10:18 प्रकाशन सामाजिक विकास दर्पण २०७६ (बर्ष २, अङ्क १).pdf
कर्णाली प्रदेशका जाति, भाषा र साँस्कृतिक अवस्था – एक अध्ययन 11/13/2019 - 11:57 प्रकाशन कर्णाली प्रदेशका जाति, भाषा र साँस्कृतिक अवस्था – एक अध्ययन.pdf
उद्यमशीलता विकासका लागि कर्णाली सम्मेलन २०७६ प्रतिवेदन 11/13/2019 - 11:55 प्रतिवेदन उद्यमशीलता विकासका लागि कर्णाली सम्मेलन २०७६ प्रतिवेदन.pdf
नेपालमा बालश्रमको अवस्थाः एक बिश्लेषण (कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भ सहित) 10/14/2019 - 11:51 प्रकाशन Final Book of Child labour Bhadra 2076.pdf
युएसएआइडी नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्रालय बिच प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार सम्बन्धी सम्झौता 10/14/2019 - 11:05 जानकारी Big news for federalism.pdf
आर्थिक वर्ष २०७६/077 को खर्च गर्ने अख्तियारी र मार्गदर्शन 08/16/2019 - 11:57 जानकारी
सामाजिक विकास मन्त्रालयको आ.व. २०७५/076 को आर्थिक प्रगति 08/14/2019 - 10:38 जानकारी आर्थिक प्रगती_0.pdf
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सम्पादित प्रमुख कार्य एवं उपलब्धीहरू 08/14/2019 - 10:36 जानकारी सामाजिक विकास मंत्रालयबाट सम्पादित प्रमुख कार्य एवं उपलब्धीहरू_0.pdf
हवाइ उद्धार सेवाको विस्तृत विवरण 06/24/2019 - 12:48 जानकारी हवार्इ उद्धार सेवाको विस्तृत विवरण.pdf
क्यान्सार पिडित विरामीहरुलाइ सहयोग रकम वितरणको विवरण 06/24/2019 - 12:41 जानकारी क्यान्सर पिडित विरामीहरुलार्इ सहयाोग रकम वितरणको विवरण.pdf
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को विशेष अनुदान तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ 05/17/2019 - 12:30 निर्देशिका
श्रम तथा रोजगार प्रवद्धन नीति, २०७५ 04/25/2019 - 11:22 नीति श्रम नीति 2075.pdf
स्वयंसेवक छनौट कार्यविधि २०७५ 03/15/2019 - 12:47 निर्देशिका स्वयंसेवक छनौट कार्यविधि २०७५.pdf
अस्पताल गठन आदेश २०७५ 01/27/2019 - 13:56 निर्देशिका अस्पतालको गठनआदेश २०७५.pdf
स्वयंसेवक कार्यविधि २०७५ 01/16/2019 - 14:22 निर्देशिका स्वयंसेवक कार्यविधि 2075.pdf
कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ 12/23/2018 - 11:22 निर्देशिका कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५.pdf
कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थाको एक झलक 12/01/2018 - 11:59 जानकारी प्रदेश झलक.pdf
आ.व. २०७५।०७६ को वार्षिक कार्यक्रम 09/18/2018 - 12:24 कार्यक्रम Budget.pdf , Budget 2.pdf
मानव बेचबिखच तथा ओसार पसार विरुद्धको कार्यक्रम २०७५ भाद्र २० गते 09/14/2018 - 11:57 प्रेस विज्ञप्ती मानव बेचबिखन प्रेस विज्ञेप्ति-converted.pdf