शीर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन दिग्दर्शन २०७८/७९ ०७८/०७९ वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन दिग्दर्शन 078-079 (शिक्षा, सामाजिक विकास लगायत अन्य).pdf , बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन दिग्दर्शन स्वास्थ्य-078-079.pdf
मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७८ ०७७/०७८ मनसून पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना कर्णााली प्रदेश, २०७८.pdf
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेका नागरिकलाई समेट्ने रणनीति, २०७७ ०७७/०७८ कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेकालार्इ समेटने रणनीति, २०७७.pdf
वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन दिग्दर्शन २०७७/७८ ०७७/०७८ वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन दिग्दर्शन २०७७-७८_Final स्वास्थ्य.pdf , वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन दिग्दर्शन २०७७-७८_Final शिक्षा सामाजिक.pdf
अस्पताल गठन आदेश २०७५ ०७५/०७६ अस्पतालको गठनआदेश २०७५.pdf
कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ ०७५/०७६ कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५.pdf
आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा कोष स‌ंचालन निर्देशिका २०७५ ०७५/०७६