शीर्षक Authored on सूचना प्रकार दस्तावेज
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ( आ.व. २०७७।०७८) 11/04/2021 - 08:46 प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७।७८.pdf
कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९) रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा प्रतिकार्य आकस्मिक योजना, २०७८ 07/11/2021 - 15:45 नीति कर्णाली प्रदेश कोभिड- १९ आकस्मिक योजना २०७८.pdf
मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७८ 07/11/2021 - 15:43 निर्देशिका, नीति मनसून पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना कर्णााली प्रदेश, २०७८.pdf
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखको Oxygen Plant with Cylinder filling system सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्रवान सूचना 07/02/2021 - 12:57 जानकारी तथा सूचना, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना सिलबन्दी बोलपत्र आह्रवानको सूचना.pdf
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेका नागरिकलाई समेट्ने रणनीति, २०७७ 06/28/2021 - 16:24 निर्देशिका, नीति कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेकालार्इ समेटने रणनीति, २०७७.pdf
सामाजिक विकास मन्त्रालय,कर्णाली प्रदेश सुर्खेतको गाडी खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना 06/15/2021 - 07:21 जानकारी तथा सूचना, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
Ophthalmic Equipment खरिद सम्बन्धी सूचना 06/14/2021 - 10:53 जानकारी तथा सूचना, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 06/09/2021 - 10:20 जानकारी तथा सूचना Bigyapan-Darbandi Karar-077-78.pdf , दरखास्त फाराम-078.pdf
प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ 06/03/2021 - 13:50 प्रदेशमा खेककुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ऐन नं ९.pdf
सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतको गाडी खरिद सम्बन्धी सूचना 05/28/2021 - 07:00 जानकारी तथा सूचना, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतको कोभिड-१९ का गम्भिर प्रकारका विरामीहरुको हवाइ भाडा दर 05/22/2021 - 21:01 जानकारी तथा सूचना
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाको अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर खरिद सम्बन्धी सूचना 05/14/2021 - 11:23 जानकारी तथा सूचना, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना अक्सिजन ग्याँस सिलिन्डर खरिद सम्बन्धी सूचना हुम्ला.pdf
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखको अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर खरिद सम्बन्धी सूचना 05/13/2021 - 10:30 जानकारी तथा सूचना, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना अक्सिजिन ग्यास सिलिन्डर खरिद सम्बन्धी सूचना_0.pdf
मेहलकुना अस्पताल सुर्खेतको अक्सिजिन सिलिन्डर खरिद सम्बन्धी सूचना 05/12/2021 - 17:06 जानकारी तथा सूचना, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको जेनेटर, पावर ब्याकअप, अक्सिजिन सिलिण्डर तथा कीट खरिद र सोलार सिष्टम खरिद सम्बन्धी सूचना 05/12/2021 - 11:40 जानकारी तथा सूचना, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना जेनेटर, पावर व्याकअप, अक्सिजिन सिलिन्डर कीट खरिद सम्बन्धी सूचना_0.pdf , सोलार सिष्टम खरिद सम्बन्धी सूचना_0.pdf
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटको अक्सिजिन ग्यास डिलिन्डर खरिद सम्बन्धी सूचना 05/12/2021 - 10:21 जानकारी तथा सूचना, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना अक्सिजन ग्यास सिलिण्डर खरिद सम्बन्धी सूचना जाजरकोट.pdf
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाको अक्सिजिन ग्यास डिलिन्डर खरिद सम्बन्धी सूचना 05/11/2021 - 15:49 जानकारी तथा सूचना, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना अक्सिजन ग्यास सिलिण्ड खरिद सम्बन्धि सूचना.pdf , अक्सिजन ग्यास सिलिण्ड खरिद प्रस्ताव फाराम.pdf
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानको अक्सिजन सिलिन्डर खरिद सम्बन्धी सूचना 05/11/2021 - 11:01 जानकारी तथा सूचना, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना अक्सिजन सिलिन्डर खरिद_0.pdf , अक्सिजन सिलिन्डर खरिदको विड डकुमेन्ट.pdf
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखको बोलपत्र दर्ता र खोल्ने मिति सच्चाइएको सूचना 05/10/2021 - 11:51 जानकारी तथा सूचना, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
जिल्ला अस्पताल दैलेखको लागि High Dependency Unit (HDU) खरिद तथा सप्लाइ सम्बन्धी सूचना 05/09/2021 - 14:00 जानकारी तथा सूचना, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना