कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
फाेटा विष्णु प्रसाद अधिकारी उपसचिव प्रशासन तथा योजना अनुगमन महाशाखा ९८५८०२५६२८ bishnu5888@gmail.com
जवाहरलाल हमाल उपसचिव युवा तथा खेलकुद महाशाखा 9841671415 bijay_hamal@yahoo.com
बिश्वमणि जोशी प्रमुख महिला विकास अधिकृत (नौँ) सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखा bishomani@gmail.com
कुमार प्रसाद उपाध्याय कुमार प्रसाद उपाध्याय लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ०८३-५२१७१२, ९८५८०८७१११ kumarupd966@gmail.com
राम बहादुर सारू राम बहादुर सारू अधिकृत सातौँ प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा 9848048223 ramsaru@gmail.com
बिनोद आचार्य बिनोद आचार्य तथ्यांक अधिकृत आठौ प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा 9848022263 bacharyaskt@yahoo.com
पदम बहादुर बुढा क्षेत्री पदम बहादुर बुढा क्षेत्री शाखाअधिकृत विशेष शिक्षा शाखा 9864797313 padambudha2055@gmail.com
अनिता श्री अनिता ज्ञवाली महिला विकास अधिकृत (आठौँ) सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखा ९८४८१६३५०५ anitagywaili99@gmail.com
नवराज कँडेल स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत (सातौँ) स्वास्थ्य सेवा महाशाखा 9841721740 navarajkandel1@gmail.com
सुनिता के.सी. महिला विकास अधिकृत (आठौँ) सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखा 9858035580
करुणा भट्टराई जनस्वास्थ्य अधिकृत (सातौ) स्वास्थ्य सेवा महाशाखा 9849296188 bhattaraikaruna3@gmail.com
श्री नन्द बहादुर रोकाय स्वकीय सचिव ९८५८०५५२४४
दीपा परियार कानून अधिकृत कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9843692987 deepapariyar4@gmail.com
पुष्पा वली खत्री स्टाफ नर्स अधिकृत छैठौ चिकित्सा सेवा शाखा ९८४९७१३४८३
राजन राजन प्रसाद आचार्य अधिकृत छैठौँ प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा ९८५८०७०७२३ acharyarajan2042@gmail.com
बेलमता बस्नेत श्री बेलमता बस्नेत अधिकृत छैठौँ प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा ९८४८०३१२३१ basnet.lata22@gmail.com
रेशम रेशम बहादुर खत्री अधिकृत छैठौँ शैक्षिक योजना तथ्यांक तथा अनुसन्धान शाखा ९८४८०५०८१९ reshamkc477@gmail.com
लोक बहादुर बिष्ट प्रा.स. शैक्षिक योजना तथ्यांक तथा अनुसन्धान शाखा 9848196595 lokbista181@gmail.com
देबी कुमारी सुबेदी अधिकृत छैठौँ सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखा 9848050500
यशोदा कुमारी शर्मा अधिकृत छैठौँ सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखा
परस बहादुर सेजुवाल सहायकस्तर पाचौँ सचिवज्यूको सचिवालय 9863875326 parassejuwal12@gmail.com
जय प्रसाद आचार्य जय प्रसाद आचार्य सहायकस्तर पाचौँ श्रम तथा रोजगार शाखा 9848050920 jpacharyaskt@gmail.com
लोक बहादुर गौतम लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9848077679 gautamlok321@gmail.com
रचना बुढा सहायक कम्प्यूटर अपरेटर स्वास्थ्य सेवा महाशाखा 9863411953
मोहनसिं राना कार्यालय सहयोगी आर्थिक प्रशासन शाखा 9858051399
डिल बहादुर चौधरी कार्यालय सहयोगी प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा 9866897637
भीम बहादुर गौतम सवारी चालक प्रशासन तथा योजना अनुगमन महाशाखा 9848026920
ईश्वर प्रसाद रेग्मी सवारी चालक प्रशासन तथा योजना अनुगमन महाशाखा 9848044009
सन्तोष रावल सवारी चालक सचिवज्यूको सचिवालय 9860953140
नेत्र थापा सवारी चालक स्वास्थ्य सेवा महाशाखा 9861981928
तुलाराम चौधरी कार्यालय सहयोगी शैक्षिक योजना तथ्यांक तथा अनुसन्धान शाखा 9848191586
सम्झना रावल उपाध्याय कार्यालय सहयोगी सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखा 9868837803
प्रमिला मानन्धर कार्यालय सहयोगी स्वास्थ्य सेवा महाशाखा 9848190956
सूर्य प्रसाद दाहाल कार्यालय सहयोगी प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा 9868121069
जीबन कुमारी बुढा कार्यालय सहयोगी सचिवज्यूको सचिवालय 9840725866
बिष्णु प्रसाद उपाध्याय कार्यालय सहयोगी सचिवज्यूको सचिवालय 9868032585