शीर्षक Authored on सूचना प्रकार दस्तावेज
कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन ऐन, २०७६ 05/24/2022 - 11:09 ऐन कर्णाली प्रदेश स्वयमसेवक परिचालन ऐन 2076.pdf
कर्मचारी विवरण अध्यावधिक गरी पठाउने सम्बन्धमा (मातहतका सबै कार्यालयहरु) 04/28/2022 - 15:46 जानकारी तथा सूचना
स्वयंसेवक संक्षिप्त सूचीकरण कार्य स्थगन गरिएको सम्बन्धी सूचना 04/25/2022 - 21:58 जानकारी तथा सूचना
स्वयंसेवक सचिवालयको कार्यालय मातहत रही स्वयंसेवक भई कार्य गर्न चाहने आवेदकको सूचिकरण सम्बन्धी सूचना (दरखास्त फारम सहित) 04/08/2022 - 11:02 जानकारी तथा सूचना दरखास्त फाराम.pdf , सूचना स्वयंसेवक.pdf
कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ 04/01/2022 - 13:32 ऐन कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८.pdf
स्वास्थ्य सेवाका स्टाफ नर्स, डेन्टल हाइजिनेस्ट र ल्याव असिष्टेन्ट पदहरुको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 02/25/2022 - 20:20 जानकारी तथा सूचना 38 स्टाफ नर्स पाचौँ.pdf , 40 डेन्टल हार्इजिनेस्ट पाचौँ.pdf , 43 ल्याव टेक्निसियन पाचौँ.pdf
स्वास्थ्य सेवाका क्लिनिकल साइकोलोजिष्ट सातौँ, हेल्थ असिष्टेन्ट, रेडियोग्राफर, ल्याव टेक्निसियन पदहरुको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 02/25/2022 - 20:16 जानकारी तथा सूचना 31 क्लिनिकल सार्इकोलोजिष्ट सातौँ.pdf , 32 हेल्थ असिष्टेन्ट पाचौँ.pdf , 33 रेडियोग्राफर पाचौँ.pdf , 34 ल्याव असिष्टेन्ट चौथो.pdf
स्वास्थ्य सेवाका बायोमेडिकल अधिकृत,फार्मेसी अधिकृत, अस्पताल व्यवस्थापक र रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट सातौँ तहको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 02/25/2022 - 20:13 जानकारी तथा सूचना 27 बायोमेडिकल इन्जिनियर सातौँ.pdf , 28 फार्मेसी अधिकृत सातौँ.pdf , 29 अस्पताल व्यवस्थापक सातौँ.pdf , 30 रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट सातौँ.pdf
स्वास्थ्य सेवाका सातौँ तह नर्सिङ् अधिकृत, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट, फिजियोथेरापिष्ट र डाइटिसियन अधिकृ सातौँ तहसम्मका नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 02/25/2022 - 20:05 जानकारी तथा सूचना 22 नर्सिङ अधिकृत सातौँ.pdf , 23 मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट सातौँ.pdf , 24 फिजियोथेरापिष्ट सातौँ.pdf , 25 डाइटिसियन अधिकृत सातौँ.pdf
स्वास्थ्य सेवाका नवौ तह , मेडिकल अधिकृत आठौँ र डेन्टल सर्जन पदहरुको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 02/25/2022 - 20:02 जानकारी तथा सूचना 18 क. एनेस्थेसियोलोजिष्ट नवौँ_0.pdf , 19 अस्पताल नर्सिङ्क प्रशासक नवौँ_0.pdf , 20 मेडिकल अधिकृत आठौँ.pdf , 21 डेन्टल सर्जन आठौँ.pdf
स्वास्थ्य सेवाका क. जनरल सर्जन, क.जनरल फिजिसियन, क.अर्थोपेडिक सर्जन र क.प्याथोलोजिष्ट नवौ तहको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ( नतिजाको विवरणमा फरक पर्न गएमा मन्त्रालयको अभिलेखबाट संशोधन गरिने छ ) 02/25/2022 - 19:57 जानकारी तथा सूचना 4 क.जनरल फिजिसियन नवौँ.pdf , 10 क. जनरल सर्जन नवौँ.pdf , 11 क. अर्थोपेडिक सर्जन नवौँ.pdf , 16 क. प्याथोलोजिष्ट नवौँ.pdf , 17 उप प्रमुख मेडिकल ल्याव नवौँ.pdf
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखको एम्वुलेन्स र शव बाहन खरीद सम्बन्धी सूचना 02/23/2022 - 11:08 जानकारी तथा सूचना HSO_Dailekh Mortuary Vehicle Kharid Notice Technical Specifications.pdf
अन्तरवार्ताको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको संप्क्षित सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 02/13/2022 - 10:38 जानकारी तथा सूचना अन्तरवार्ताको लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरूको संक्षिप्त सूचि २०७८।७९_0.pdf
वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन दिग्दर्शन २०७८/७९ 02/02/2022 - 14:47 निर्देशिका वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन दिग्दर्शन 078-079 (शिक्षा, सामाजिक विकास लगायत अन्य).pdf , बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन दिग्दर्शन स्वास्थ्य-078-079.pdf
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानको एम्बुलेन्स र शव वाहन खरिद सम्बन्धी सूचना 01/31/2022 - 18:22 जानकारी तथा सूचना, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना एम्वुलेन्स र शव वाहन खरिद सम्बन्धी सूचना.pdf
आ.व.२०७८/०७९ मा विद्यालय पूर्वाधार र खेलकुद पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम तथा बजेट विवरण 01/24/2022 - 14:11 जानकारी तथा सूचना विद्यालय तथा खेलकूद पूर्वाधार बजेट.pdf
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना तथा दरखास्त फाराम 01/11/2022 - 12:02 जानकारी तथा सूचना चिक्त्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करार सूचना.pdf , दरखास्त फाराम.pdf
नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको च.न. १२५ मिति २०७८।०८।०९ को राष्ट्रिय र प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार दावी सम्बन्धी सूचना 12/14/2021 - 12:28 जानकारी तथा सूचना
वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन दिग्दर्शन आ.व. २०७८/७९ (शिक्षा, स्वास्थ्य सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद लगायतको) 12/05/2021 - 11:08 जानकारी तथा सूचना बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन दिग्दर्शन स्वास्थ्य-078-079.pdf , वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन दिग्दर्शन 078-079 (शिक्षा, सामाजिक विकास लगायत अन्य).pdf
Karnali Health Profile 11/18/2021 - 12:19 जानकारी तथा सूचना Karnali Health Profile.pdf