News/Notices

Authored on सूचना प्रकार दस्तावेज
कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९) रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा प्रतिकार्य आकस्मिक योजना, २०७८ 07/11/2021 - 15:45 नीति कर्णाली प्रदेश कोभिड- १९ आकस्मिक योजना २०७८.pdf
मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७८ 07/11/2021 - 15:43 नीति मनसून पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना कर्णााली प्रदेश, २०७८.pdf
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखको Oxygen Plant with Cylinder filling system सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्रवान सूचना 07/02/2021 - 12:57 जानकारी सिलबन्दी बोलपत्र आह्रवानको सूचना.pdf
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेका नागरिकलाई समेट्ने रणनीति, २०७७ 06/28/2021 - 16:24 नीति कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेकालार्इ समेटने रणनीति, २०७७.pdf
सामाजिक विकास मन्त्रालय,कर्णाली प्रदेश सुर्खेतको गाडी खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना 06/15/2021 - 07:21 जानकारी
Ophthalmic Equipment खरिद सम्बन्धी सूचना 06/14/2021 - 10:53 जानकारी
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 06/09/2021 - 10:20 जानकारी Bigyapan-Darbandi Karar-077-78.pdf , दरखास्त फाराम-078.pdf
प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ 06/03/2021 - 13:50 कानून प्रदेशमा खेककुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ऐन नं ९.pdf
सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतको गाडी खरिद सम्बन्धी सूचना 05/28/2021 - 07:00 जानकारी
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतको कोभिड-१९ का गम्भिर प्रकारका विरामीहरुको हवाइ भाडा दर 05/22/2021 - 21:01 जानकारी