सामाजिक विकास मन्त्रालयद्धारा राउटे वस्तीमा स्वास्थ्य शिविर र न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रममा लिएइका तस्वीरहरु