स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतको कोभिड-१९ का गम्भिर प्रकारका विरामीहरुको हवाइ भाडा दर