बराहताल गा.पा. स्थित जन ज्योति मा.वि. सुर्खेतले संचालन गरेको माछा पोखरी अनुमगम