सहुलियत ऋण परिचालन सम्बन्धी एक दिने अभिमुखीकरण तालिम उदघाटन गर्दे माननीय मन्त्रीज्यू