जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतको छात्रवृति सम्बन्धि सूचना ०७५/०७६ छात्रवृत्ती वितरण अन्तिम सूचि-.pdf , बैक खाता नहुने हरुको सूचि.pdf 03/21/2019 - 14:51
प्रदेश स्तरमा जडिवुटीमा आधारित औषधि उद्योग स्थापना सम्बन्धि अध्ययन प्रस्ताव छनौट भएको सूचना ०७५/०७६ 03/15/2019 - 15:59
प्रदेशमा परम्परागत तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अध्ययनको प्रस्ताव छनौट भएको सूचना ०७५/०७६ 03/15/2019 - 15:58
प्रदेशमा परम्परागत तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अध्ययनको प्रस्ताव छनौट ०७५/०७६ 03/15/2019 - 15:54
आप्रवासन सहायता कक्ष संचालनको आशयको सूचना ०७५/०७६ 03/11/2019 - 10:53
आशय पत्र दाताहरुको योग्यता, पूर्णता र प्राविधिक मुल्याडकनको सूचि प्रकाशन सम्बन्धमा ०७५/०७६ आशय दाताहरुको योग्यता क्रम अनुसारको सूची प्रकाश सम्बन्धी सूचना.pdf 03/08/2019 - 15:02
कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थाको एक झलक ०७५/०७६ प्रदेश झलक.pdf 12/01/2018 - 11:59